Logowanie do systemu

 

Komunikat

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. Bank Spółdzielczy w Zaleszanach wyłącza funkcjonalność
Karty Kodów w systemie bankowości internetowej EBO
.
W związku z tym prosimy klientów którzy używają kart kodów do autoryzacji zleceń o kontakt z Bankiem w celu zmiany metody na kody SMS.
Centrala w Zaleszanach : 15 845 07 16 lub 504 164 448
Oddział w Radomyślu n. Sanem : 15 845 43 09 wew 23

 

Bezpieczne logowanie - Więcej informacji znajdziesz w linku EBO bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https:/bsz24.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem pod numerem: 015 845 07 16

Więcej informacji znajdziesz w EBO bezpieczeństwo

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:

1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 13.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 13.30 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,

2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w BANKU są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 13.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 13.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 13.30 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.